کد خبر: 3328       تاریخ انتشار: 4 آبان 1391 - 9 ذي الحجة 1433

درخواست سازمان جهاني نفي خشونت از دادگاه جنايي بين المللي؛
وزير کشور بحرين بازداشت شود

سازمان جهاني نفي خشونت (مسلمان آزاد) طي بيانيه اي از دادگاه جنايي بين المللي خواست تا بدون از دست دادن فرصت، وزير کشور بحرين، راشد بن عبدالله آل خليفه را به دليل مسئوليت مستقيم وي در کشتن و مجروح کردن شماري از شهروندان بي دفاع بحريني در روستاي العکر بحرين تحت پيگرد قرار داده و بازداشت کند.

در اين بيانيه آمده است: شماري از منابع و مصادر آگاه بحريني در تماس خود با اين سازمان تأکيد کرده اند که محاصره ي روستاي العکر توسط نيروهاي امنيتي، ارتش و نيروي سپر الجزيره به دستور مستقيم وزير کشور بحرين صورت گرفته است. همچنين دستور داده است تا از ورود و خروج روستاييان و نيز رساندن امدادهاي پزشکي و غذايي به آنان و از درمان کساني که طي اعمال وحشيانه ي نيروهاي يادشده زخمي شده اند ممانعت به عمل آيد.

بنا به گزارش هايي در پي شليک گازهاي سمي از سوي نيروهاي محاصره کننده ي روستاي العکر شماري از کودکان و کهنسالان جان باخته اند و ده ها تن دچار صدمات رواني و بدني شده اند.

از ديگر سو انتقال صدمه ديدگان توسط روستاييان به مراکز درماني و رساندن امداد پزشکي و مواد غذايي به روستاييان تقريباً ناممکن شده است.

اين سازمان در بيانيه ي خود يادآوري کرده است که اقدامات سرکوب گرانه اي که بر ضد ساکنان روستاي العکر صورت گرفته و مي گيرد از آن دسته جرايمي است که تنها دادگاه جنايي بين المللي بايد به آن رسيدگي کند، چراکه بدون هيچ استثنايي بر ضد يک جمعيت صورت مي گيرد و البته مسئوليت مستقيم بر عهده ي وزير کشور بحرين است.
 
سازمان جهاني نفي خشونت ـ واشنگتن