کد خبر: 3334       تاریخ انتشار: 10 آبان 1391 - 15 ذي الحجة 1433

سازمان بين المللي حقوق شيعيان جهان در نامه اي به سازمان ملل متحد:
سکوت معنادار خود را در مقابل خشونت ها در بحرين پايان دهيد

سازمان بين المللي حقوق شيعيان جهان طي بيانيه اي سازمان ملل متحد و جامعه ي جهاني را نسبت به سکوت غير اخلاقي شان در قبال جناياتي که رژيم بحرين بر ضد شهروندان بي دفاع بحريني، به ويژه بر ضد شماري از روستاها و مناطقي که خواهان اصلاحات هستند، اعمال مي کند مسئول خوانده است.

در اين بيانيه آمده است: منابع موثق از داخل بحرين بر اين امر تأکيد دارند که دستگاه هاي امنيتي بحريني با همراهي سپر جزيره ي عربستان سعودي پس از درگيري خونين با مردم چندين روستا از جمله روستاي العکر ـ که ده ها کشته از مردم بي دفاع بر جاي نهاده است ـ روستاي العکر را کاملاً در محاصره ي خود درآورده اند، به گونه اي که خانواده هاي مجروحان اين روستا نتوانسته اند زخمي هاي خود را به مراکز درماني منتقل کنند يا کمک درماني و غذايي به مردم اين روستا برسانند.

برخي خبرها حاکي از آن است که به سبب شليک گاز سمي توسط نيروهاي امنيتي محاصره کننده ي روستا عده اي از کودکان و سالخوردگان جان باخته اند و شماري ديگر صدمات زيادي ديده اند.

از اين رو بنياد جهاني shia rights watch بر ضرورت اقدام سريع دبيرکل سازمان ملل، آقاي بان کي مون براي فشار بر رژيم هاي بحرين و عربستان سعودي به منظور رفع محاصره ي روستاي العکر و ديگر روستاهاي تحت محاصره تأکيد مي کند و اين که نبايد جنايات ضد بشري که در بحرين رخ مي دهد ناديده گرفته شود.
 
بنياد جهاني shia rights watch ـ واشنگتن