کد خبر: 3337       تاریخ انتشار: 16 آبان 1391 - 21 ذي الحجة 1433

سازمان جهاني نفي خشونت، سکوت جامعه ي جهاني را نسبت به قتل عام مسلمانان ميانمار محکوم کرد

سازمان جهاني نفي خشونت (مسلمان آزاد) طي بيانيه اي از موضعگيري ننگين و خنثاي جامعه ي جهاني نسبت به قتل عام مسلمانان ميانمار، از اقليت «روهينگا» و رفتارهاي غير انساني که بر ضد آنان اعمال مي شود به شدت ابراز تأسف و آن را محکوم کرده است.

بنابر آنچه در اين بيانيه آمده است، گزارش هاي معتبر و مستند سازمان هاي حقوق بشري، نهادهاي قضايي و مؤسسه هاي رسانه اي از ادامه ي عمليات پاکسازي ديني بر ضد اقليت مسلمان در ميانمار که در برابر ديدگاه هيئت هايي از سازمان ملل متحد صورت مي گيرد و سکوت و بي تفاوتي اين نهاد حکايت دارد؛ موضعگيري هايي که به خوديِ خود معاهدات بين المللي مورد اتفاق تمام کشورهاي جامعه ي بين الملل را ناديده مي گيرد.

همچنين در اين بيانيه آمده است: گزارش هاي ويژه ي رخدادهاي خونين ميانمار از کشتار جگرخراش مسلمانان اين کشور حکايت دارد که طي آن بيش از يکصد کشته برجاي مانده است و بيشترين اين کشتگان را زنان و کودکان تشکيل مي دهند. افزون بر اين جنايات هزاران خانه و دهکده و روستاي قربانيان اين خشونت وحشيانه ويران و با خاک يکسان شده است.

لذا سازمان جهاني نفي خشونت (مسلمان آزاد) از تمام مؤسسه ها و هيئت هاي بين الملل مي خواهد هرچه زودتر براي نجات اين قربانيان و نيز رساندن کمک هاي انساني به آنان دست به کار شوند و از ديگر سو کشورهاي اسلامي با اقدام هاي سياسي دولت نژاد پرست ميانمار را که اين دست جنايت ها را هدايت و رهبري مي کند تحت فشار قرار دهند.
 
سازمان جهاني نفي خشونت (مسلمان آزاد) ـ واشنگتن