کد خبر: 3339       تاریخ انتشار: 17 آبان 1391 - 22 ذي الحجة 1433

پيام بنياد جهاني آيت الله العظمي شيرازي به ملت مصر

بنياد جهاني حضرت آيت الله العظمي شيرازي در حالي که روند تحول دمکراتيک را در اين برهه ي حساس از تاريخ مصر دنبال مي کند، طي بيانيه اي از تمامي سازمان ها و تشکل هاي سياسي و مدني مصر خواسته تا با توجه به ضرورت پي نهادن بن پايه هاي آزادي و دمکراسيِ تضمين کننده ي حقوق فرد فرد شهروندان مصري به طور خاص و جامعه ي مصري به طور کلي، در اين زمينه سخت کوش باشد.

در اين پيام آمده است: در مقدمه ي اين بن پايه ها، مطالبات اساسي قرار دارد که نبايد ملت مصر به هنگام تدوين قانون اساسي کشور از آن غافل شود تا زمينه ي اجرايي شدن آن در حال حاضر و در آينده فراهم شود، همانگونه که در کشورهاي پيشتاز در دمکراسي در سراسر جهان عمل شده است.

همچنين در ادامه اين بيانيه آمده است: رعايت حقوق زن و کودک، آزادي هاي فردي و اجتماعي، حق اظهار نظر، حق انتخاب دين و مذهب در کنار آزادي هاي سياسي و اجتماعي افراد و تشکل و نيز ديگر حقوق انساني پس از چندين دهه سرکوب و خودکامگي حاکمان، از لوازم اصلي و قطعي موفقيت کشور و نظام و شکوفايي جامعه و بهترين تضمين براي دست به دست گشتن مسالمت آميز قدرت و ثبات سياسي و اقتصادي براي دوره ي تازه ي دمکراسي خواهد بود.

تمام اين امور بنياد جهاني آيت الله العظمي شيرازي را بر آن وا مي دارد تا از ملت مصر بخواهد که از اين حقوق انساني و ميهني خود به هنگام تدوين قانون اساسي جديد غفلت نورزد و نهادهاي دولتي و مدني نيز اين امور را مدنظر داشته و بر نهادينه کردن آن تأکيد و در اين راه بکوشند؛ چيزي که در زمان حاضر و در آينده تأثيرهاي مثبتي بر کشور خواهد داشت.
 
بنياد جهاني حضرت آيت الله العظمي شيرازي
واشنگتن
www.shirazionline.org