کد خبر: 3372       تاریخ انتشار: 28 آذر 1391 - 4 صفرالخير 1434

سازمان جهاني نفي خشونت:
پادشاه بحرين حُسن نيت نشان دهد

سازمان جهاني نفي خشونت (مسلمان آزاد) طي بيانيه اي از پادشاه بحرين خواستار رفتاري توأم با حُسن نيت شده است.

در اين بيانيه آمده است: در حالي رژيم بحرين جشن سيزده سالگي رژيم پادشاهي در اين کشور برگزار مي کند که از دو سال پيش تاکنون کشور شرايطي استثنايي را تجربه مي کند و اين وضعيت همچنان در حال بالا گرفتن است، چه اين که تمام اطراف منازعه بر خواسته هاي خود اصرار دارند که اگر چالش موجود از کنترل خارج شود نگراني جدي در داخل و خارج بحرين برخواهد انگيخت.

در ادامه آمده است: سرکوب و بازداشت خواستاران اصلاحات سياسي از سوي رژيم حاکم، بيشترين سهم را در بالا گرفتن بحران در کشور دارد و از ديگر سو، حاکميت را از رفتاري دمکراتيک با معترضان دور مي سازد و در نتيجه، زمينه اي مشترک براي گفتگو به انگيزه بهتر کردن اوضاع و رسيدن به راه حلي مطلوب همه را از بين مي برد.

از اين رو سازمان جهاني نفي خشونت (مسلمان آزاد) از پادشاه بحرين مي خواهد تا فرصت را مغتنم شمرده، با صدور فرمان عفو عمومي براي تمام زندانيان اعتراضات اخير و الغاي احکام صادره از سوي محاکم قضايي در اين زمينه، حُسن نيت خود را به نمايش گذارد، به اين اميد که چنين اقدامي از بدتر شدن اوضاع در اين کشور جلوگيري کند.
 
سازمان جهاني نفي خشونت (مسلمان آزاد) ـ واشنگتن