کد خبر: 3382       تاریخ انتشار: 11 دی 1391 - 17 صفرالخير 1434

بيانيه بنياد جهاني حضرت آيت الله العظمي شيرازي بمناسبت اربعين حسيني

بنياد جهاني حضرت آيت الله العظمي شيرازي در آستانه ي روز اربعين حضرت سيدالشهدا عليه السلام و گردهمايي ده ها ميليوني حسينيان جهان در کربلاي معلي بيانيه اي صادر کرد.

در اين بيانيه آمده است: جمعيت ميليوني راهپيمايي خود را به سوي کربلاي حسيني آغاز کرده و با الگوگيري از نهضت بي مانند نواده ي رسول خدا صلي الله عليه وآله حضرت سيدالشهدا عليه السلام در برابر تمام نهادهاي ظلم در جاي جاي اين کره خاکي بر مي خيزند و در اين راه که ريشه اش نهضت حسيني است قدم بر مي دارند.

تحليل و تجزيه و فهم اين زيارت و گردهمايي ده ها ميليوني با اين ويژگي هاي بي نظير ـ که جهاني از برپايي آن ناتوان است ـ انگيزه هايي معنوي و مادي در اختيار ما مسلمانان شيعي قرار مي دهد که مي توان از رهگذر آن، رسالت پيامبرمان و آنچه خاندان پاکش ـ که درود خدا بر آنان باد ـ در اين راه نثار و خوني که در کربلا تقديم خدا کردند را بالندگي بخشيم.

زيارت اربعين از ديرباز و هماره تا به امروز و در آينده صحنه اي است که هر انسان با انصاف را بهت زده و هر کينه توزي را که پرچم دشمني بر ضد خاندان رسالت برافراشته خشمگين مي کند و به خوديِ خود فريادي بر هر ستمگرِ خودکامه و طاغوت است. آنچه نبايد از آن غافل بود اين است که مکر نيرنگ پردازان و اتحاد شوم دشمنان براي کم رنگ کردن يا زدودن اين مناسبت براي هميشه ي تاريخ، بي اثر مانده و دوستداران اين خاندان پاک با نثار جان و خون خود در راه امام حسين عليه السلام اين حرکت عظيم را پايداري بخشيده اند و در راه رسيدن به کربلاي حسيني و حضور در اين مناسبت عظيم، جان خود را تقديم کرده اند و از تکرار اين روند دريغ نمي کنند.

بنابراين، تمام پيروان خاندان رسالت در قالب فرد، تشکل و سازمان بايد به بهترين وجه حق اين مناسبت عظيم را ادا کرده، و با بهره گيري از آن، فرهنگ اسلامي و انساني خود را به سمت و سوي مثبت جهت دهند، چندان که به انسان خدمت کند و نيازهاي مادي و معنوي او را يکجا فراهم آورد.

از اين رو بنياد جهاني حضرت آيت الله العظمي شيرازي از همگان مي خواهد از مناسبت زيارت مقدس اربعين براي اصلاحات فراگير استفاده کنند و با به کارگيري نيروي خير و با شيوه اي عملي، فضيلت ها، روح تسامح، نشر خيرخواهي براي ديگران، مقدم داشتن ديگران بر خود، همگرايي و همدردي در مشکلات و مشارکت در ساختن زندگي عمومي در سايه ي عدل و مساوات، استفاده از فرصت ها، شنيدن نظر ديگران و همزيستي مسالمت آميز را ميان همگان ترويج دهند.
 
بنياد جهاني آيت الله العظمي شيرازي ـ واشنگتن
14 صفر الخير 1434 هـ ق