کد خبر: 3410       تاریخ انتشار: 14 بهمن 1391 - 21 ربيع الاول 1434

پيام ديدبان حقوق شيعيان جهان، به بان کي مون در حل بحران بحرين

ديدبان حقوق شيعيان جهان طي پيامي از آقاي بان کي مون، رئيس سازمان ملل متحد خواست تا سازمان ملل را در گفتگو و مصالحه در بحرين مشارکت دهد.

اين سازمان ابراز اميدواري کرده است که با نظارت سازمان ملل متحد، تمام اطراف گفتگو، به ويژه حاکميت بحريني را ـ که پيش از اين گفتگوها را بي اثر کرده و تلاش براي آشتي ملي را پياپي به تأخير انداخته است ـ به همراه شدن براي موفقيت اين گفتگو ملزم کند.

سازمان shia rights watch تأکيد کرده است: سازمان ملل متحد بايد نقش خود را در حفظ حقوق و آزادي سياسي، اجتماعي و اقتصادي ملت بحرين ايفا کند و حاکمان بحريني را به تن دادن به اصلاحات فراگيرِ مورد مطالبه ي معترضان وادارد، به ويژه آن بخش از مطالباتي که به متوقف ساختن اِعمال خشونت و سرکوبي که همچنان ادامه دارد و نيز آزاد کردن زندانيان سياسي و جبران خسارت هاي ناشي از سرکوب و شکنجه مرتبط است، برآورده سازد.
 
سازمان shia rights watch ـ واشنگتن