کد خبر: 3413       تاریخ انتشار: 18 بهمن 1391 - 25 ربيع الاول 1434

دعوت بنياد جهاني آيت الله العظمي شيرازي از ملت عراق براي وحدت و صلحِ مبتني بر حکمت و روش عقلاني

بنياد جهاني حضرت آيت الله العظمي شيرازي طي بيانيه اي نسبت به پيامدهاي حوادث سياسي و اجتماعي که اخيراً در عراق چهره نموده، به ويژه بالا گرفتن تظاهرات در مناطق غرب اين کشور و تلاش هاي برخي براي منحرف کردن مطالبات مشروع به منازعات مذهبي ميان عناصر تشکيل دهنده ي ملت عراق و خارج نمودن آن از چارچوب حقيقي آن به شدت ابراز نگراني کرده است؛ چارچوبي که اختلاف نظر سياسي فعالان در اين عرصه را دربر مي گيرد.

در اين بيانيه همچنين آمده است: از نگاه اين بنياد خطرناک ترين پديده اي که در حال حاضر در عراق چهره نموده است، شنيده نشدن صداي حکمت و کشيده شدن برخي به منازعات گروهي و حزبي است که به هيچ وجه مصالح کشور را تأمين نمي کند و زمينه را براي جنگي فراهم مي آورد که تنها برنده ي آن، دشمنان کمين کرده ي ملت، دولت و نظام عراق هستند. البته چنين امري در نهايت به زيان تمام ملت عراق مي انجامد و جز پشيماني رهاوردي ندارد.

از اين رو بنياد آيت الله العظمي شيرازي تمام اطراف منازعه ي موجود را به آراستگي روحيه ي وطن دوستي فرا مي خواند؛ روحيه اي که دغدغه ي فرد فرد ملت و دستاوردهاي او دارد و اين که بايد زبان گفتگو و تفاهم مبتني بر پايه ي زندگي دور از چالش تمام طيف هاي ملت و دوري از تحريک منازعات منفور و نکوهيده ي مذهبي و خودداري از وارد شدن به چرخه ي گوناگون خشونت، بر جامعه ي عراق حاکم گردد.

در ادامه ي بيانيه آمده است: اين بيانيه فراخوان مستقيم از نهادهاي دولتي عراق، به ويژه هيت دولت است و از همين رهگذر از هيئت دولت مي خواهد تحقق بخشيدن به مطالبات مشروع معترضان را وجهه ي همت خود قرار دهد، آن سان که هيچ حقي از کسي تضييع نشود و تمام تشکيلات نيروهاي امنيتي و انتظامي را به خويشتن داري و محترم شمردن حق اظهارنظر معترضان، به عنوان حقي مبتني بر قانون اساسي ملزم کند، قانوني که زيربناي عمليات سياسي ـ دمکراتيک در عراق به شمار مي رود.در پايان از رهبران تظاهرات مردم عراق مي خواهيم سطح فعاليت دمکراتيک ميهني خود را ارتقا دهند؛ فعاليتي که در شرايط حساس فعلي عراق بسيار مطلوب و به جاست.

همچنين بر گفتمان ميهني و اسلامي که مايه ي وحدت امت است تأکيد کنند، همگان را به اصلاح ميان خود بر پايه ي حکمت و رفتار عقلاني فراخوانند و با سختکوشي در راه خنثي کردن فعاليت هاي دشمنان کشور که مي کوشند کشور و ملت را به نابودي بکشانند تلاش کنند.

همين طور نبايد به افراطيون اجازه ي سوار شدن بر موج تظاهرات مشروع ملت عراق که خواهان اصلاح وضع سياسي و اقتصادي هستند داده شود و نبايد فراموش کرد که ملت عراق پيش از اين، عملکرد گروه هاي افراط گرا ـ که بدون درنظر گرفتن منافع و مصالح مردم، خشونت و افراطي گري را وسيله اي براي رسيدن خود قرار داده اند ـ را آزموده و با تمام وجود خود لمس کرده است.
 
بنياد جهاني آيت الله العظمي شيرازي ـ واشنگتن