کد خبر: 3424       تاریخ انتشار: 3 اسفند 1391 - 10 ربيع الثاني 1434

ديدبان حقوق شيعيان نسبت به وقوع کشتار جمعي در دو روستاي نبّل و الزهراء سوريه هشدار داد

ديدبان حقوق شيعيان جهان (سازمان shia rights watch) طي بيانيه اي به جامعه ي جهاني، به ويژه دولت سوريه نسبت به وقوع کشتار جمعي در دو روستاي نبّل و الزهراء استان حلب به دست گروه هاي تکفيري هشدار داد. اين در حالي است که روستاهاي شيعه نشين نبّل و الزهراء از چند ماه قبل توسط گروه هاي تکفيري به طور کامل محاصره و از رسيدن مواد غذايي و لوازم درماني به ساکنان اين دو روستا به وسيله ي محاصره کنندگان جلوگيري مي شود.

در اين بيانيه آمده است: بنا به گزارشات شاهدان عيني از مناطق محاصره شده، گروه هاي تکفيري وابسته به جبهه ي النصره و ارتش آزاد، دو روستاي نامبرده را هدف حملات موشکي و تک تيراندازان خود قرار داده اند که در پي اين حملات شماري از مردم بي دفاع کشته شده اند و افزون بر اين، به هيچ وجه اجازه ي ورود و خروج از اين روستاها را به کسي نمي دهند.

بنا به اظهارات شاهدان عيني، افراد مسلح گروه هاي تکفيري تروريست، مردم اين دو روستا را کافر خوانده، کشتن و شکستن حرمت و حريم آنان را روا مي شمرند و اين از آن جهت است که آن ها شيعه هستند.

لذا سازمان بين المللي shia rights watch از دولت سوريه و معارضان مسئوليت پذير مي خواهد بدون فوت وقت از وقوع کشتار جمعي در اين روستاها ممانعت کنند و شتاب کردن در اين موضوع از آن جا سخت ضروري به نظر مي رسد که جبهه ي تروريستي النصره طي بيانيه اي اعلام کرده است قصد دارد دو روستاي نبّل و الزهراء را به طور کامل و به زودي مباح اعلام کند.

اين سازمان همچنين جامعه ي جهاني، خصوصاً کشورهاي حامي مالي و تحريک کننده ي به خشونت گرايي در سوريه را مسئول اعمال وحشيانه اي مي داند که شهروندان بي دفاع قرباني آن هستند.
 
سازمان shia rights watch ـ واشنگتن