کد خبر: 3434       تاریخ انتشار: 21 اسفند 1391 - 28 ربيع الثاني 1434

ديدبان حقوق شيعيان بي حرمتي به مرقد جناب عمار بن ياسر را محکوم کرد

ديدبان حقوق شيعيان جهان در بيانيه اي بي حرمتي برخي از گروه هاي تکفيريِ مسلح در سوريه نسبت به مرقد پاک صحابي جليل القدر جناب عمار بن ياسر رضوان الله تعالي عليه را محکوم کرد.

در اين بيانيه آمده است: اين سازمان از طريق برخي منابع در منطقه ي الرقه ي سوريه مطلع شده است که برخي گروه هاي مسلح وابسته به جبهة النصره و گردان هاي ارتش آزاد، مرقد صحابي والامقام، جناب عمار بن ياسر را در محاصره ي خود درآورده و تهديد به ويران کردن آن نمودند.

منابع يادشده تأکيد کرده اند که گروه نامبرده داراي گرايش هاي انحرافي فکري و انساني هستند و اقدام به غارت وسائل موجود در مرقد و تخريب محتويات آن مکان مقدس کردند؛ رفتاري که جنايتي بزرگ در حق عموم مسلمانان، به ويژه مسلمانان شيعي مذهب و فراتر اين که چنين جنايتي شکستن حريم ميراث اسلامي به شمار مي رود.

از اين رو سازمان بين المللي حقوق شيعيان، از تمام تشکل هاي اسلامي، دولتي و بين المللي مي خواهد جنايت يادشده را محکوم کنند و تمام توان خود را در راه بي اثر کردن برنامه ها و طرح هاي گروه هاي تکفيري به کار گيرند، چه اين که اين گروه ها بي دريغ در پي تعرض به ميراث اسلامي و انساني هستند. اين سازمان همچنين مسئوليت جنايت فوق را متوجه تمام سازمان ها و تشکل هايي مي داند که از اين گروه هاي تکفيري حمايت مي کنند.
 
سازمان shia rights watch ـ واشنگتن