کد خبر: 8309       تاریخ انتشار: 2 اسفند 1397 - 15 جمادي الثاني 1440

بیانیه سازمان جهانی نفی خشونت به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی

به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» (وابسته به بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی) بیانیه ای صادر کرد که بخشی از آن به شرح زیر است:

مسأله عدالت اجتماعی اولویت جوهری در چالش ها و منازعات انسانی دارد و اقدام بنیادین جامعه جهانی را با تمام عناوین اصلی و فرعی آن می طلبد؛ چراکه این مقوله قضیه ای است که به خودی خود یک چالش انسانی بوده و خود تضمین کننده ثبات اجتماعی و آشتی ملی در سراسر جهان است.

عدالت اجتماعی مبدأ اساسیِ همزیستی مسالمت آمیز میان و فیما بین ملت ها به شمار می رود که در سایه آن شکوفایی تحقق می یابد و تحقق بخشیدن به مساوات بین زن و مرد و نهادینه کردن حقوق ملت های اصلی و مهاجران از اولویت های آن است و اینکه بر اساس آن تمام مردم به حقوق بایسته و مشروع خود مانند: زندگی آبرومندانه، آزادی، آموزش و پرورش و بهداشت برسند و هر نوع تبعیض نژادی و جنسی، گرایش دینی و وابستگی فرهنگی از میان برداشته شود. در این میانه بنا به گزارش سازمان ها و نهادهای حقوق بشری حدود دو میلیارد انسان تحت تأثیر جنگ و جدال ها زندگی سست و شکننده و متزلزلی دارند که چهارصد میلیون از این افراد در رده سنی 15 ـ 29 سال هستند.

دیگر مطلب این است که باید برای 40 درصد افراد که سخت نیازمند کار هستند فرصت های شغلی و زمینه بهتر کاری فراهم آید. در حالی در آستانه روز جهانی عدالت اجتماعی قرار داریم که در کانونِ معادلاتی نگران کننده قرار گرفته ایم، لذا بایسته است که به عنوان جامعه جهانی با سیستم های قانونی و جریان های حقوقیِ با کارآمدی بیشتر و بهتر در راه بهبود اوضاع لایه های محروم اجتماعی، به ویژه در مناطق پر تنش تر و چالشی تر خصوصاً در خاورمیانه فعالیت کنیم؛ چراکه بیشتر کشورهای این منطقه حیاتی از آثار و نتایج جنگ های داخلی و خارجی در رنج هستند.

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی خواستار کوشش همه جانبه در این زمینه است و اینکه طرح ها و قوانین و راهکارهای بایسته و کارآمد در بسط و گسترش عدالت اجتماعی در کشورهای جامعه جهانی و کشورهای عقب مانده با لحاظ این موضوع وضع و اعمال شود. ارتقا بخشیدن به وضعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مردم آن سامان دیگر خواسته این سازمان است. به امید اینکه صلح و شکوفایی و ثبات مورد نظر در همه کشورها فراگیر شود، والله ولی التوفیق.
 
سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» ـ واشنگتن