کد خبر: 8427       تاریخ انتشار: 23 اسفند 1397 - 6 رجب 1440

سازمان جهانی نفی خشونت:
نگران سرنوشت شهروندان مصری اخراج شده از مالزی هستیم

در پی اخراج شش شهروند مصری از کشور مالزی، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» (وابسته به بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی) بیانیه ای صادر کرد که بخشی از آن به شرح زیر است:

این سازمان نسبت به سلامت و امنیت جانی شش تن از شهروندان مصری که اخیراً از سوی دولت مالزی اخراج شده اند به شدت نگران است و نسبت به منتقل شدن آنان به مکانی نامعلوم و شکنجه شدنشان به دست دولت مصر هشدار می دهد.

این سازمان از طریق بیانیه دولت مالزی دریافته است که دولت یادشده شش تن مصری و یک تونسیِ مخالف حکومت کشورشان را از کشور خود اخراج کرده و به دولت های نامبرده تحویل داده است که این رفتار اقدامی خطرناک است که به طور آشکار و خشن و زننده حقوق بشر به ویژه حق پناهندگی سیاسیِ تضمین شده در اسناد و پیمان های بین المللی را نقض می کند.

بر پایه اطلاعات به دست آمده این شش شهروند مصری لغو فعالیت شده مصر هستند و تحویل دادن آنان به دولت مصر تأمین جانی شان را به خطر می اندازد.

بنابراین، سازمان جهانی نفی خشونت از دولت مصر می خواهد امنیت جانی و سلامت آنان را تأمین کند و تضمین بدهد که آن ها را شکنجه نکند و یا از هرگونه اقدام دیگر که نقض کننده حقوق مادی و معنوی انسان است بپرهیزد. دیگر اینکه با برگزاری دادگاهی صالح و محاکمه ای عادلانه و شفاف مبتنی بر معیارهای بین المللی آنان را محاکمه و تکلیفشان را روشن نماید.
 
سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» ـ واشنگتن