کد خبر: 8463       تاریخ انتشار: 3 فروردین 1398 - 15 رجب 1440

سازمان جهانی نفی خشونت:
اعمال خشونت متقابل بین مسلمانان و پیروان دیگر ادیان محکوم است

در پی درگیری هایی که اخیراً بین جریان هایی از مسلمانان و مسیحیان رخ داده است، سازمان جهانی نفی خشونت با صدور بیانیه ای نسبت به این حوادث و پیامدهای آن هشدار داد که در بخشی از این بیانیه آمده است:

تعرض هایی که اخیراً میان جریان های مسلمان و مسیحی رخ داده است سخت مایه پریشانی خاطر شده است و لذا نسبت به پیامدهای این حوادث هشدار می دهیم و نگران آن هستیم که دامنه این رفتارها و اقدام های نژادپرستانه گسترش یافته و آثار منفی و خطرآفرینی را بر امنیت و صلح اجتماعی تمام کشورها بر جای گذارد.

این سازمان یادداشت ها و اسنادی به دست آورده که جریان های مجهول و گمنامی به طور همزمان در ساعت ده صبح روز پنجشنبه گذشته پنج مسجد مسلمانان را در منطقه هایی چون: بریچفلدرود، اردنگتن، استون، بری بار و البرت رود مورد حمله قرار داده اند. بنا به گزارش یک تماس گیرنده، مفتی پاکستان آقای محمد تقی عثمان در شهر کراچی پاکستان هدف ترورِ ناموفق قرار گرفت، به این ترتیب که افرادی مسلح به سوی خودروی او آتش گشودند که به کشته شدن دو نفر انجامید.

از دیگر سو پلیس مونترال کشور کانادا اعلام کرد در روز جمعه گذشته فردی با سلاح سرد به کشیشی در حال اجرای مراسم دینی در کلیسای کاتولیکی حمله کرد. حادثه حمله به قطاری در شهر ارتریخت هلند نیز در همین جهت صورت گرفته است و عملیات انتحاری بر ضد اقلیت شیعی در افغانستان با همین هدف انجام شده که افراد بی گناه و بی دفاعی را به خاک و خون کشیده است.

این سازمان بر آن است که هدف قرار دادن مسلمانان مهاجر در اروپا و دیگر مناطق تهدیدی روزافزون به شمار می رود که بازتابی از فعالیت های گروه های افراطیِ راست گرای نژادپرست و در واقع چالشی حقیقی برای سلامت و امنیت جوامع در تمام جهان است. البته این رفتار و سلوک عکس العمل های گروه های نژادپرست را در پی دارد؛ همان هایی که دنبال فرصت و بهانه و دستاویزی هستند تا آتش خشونت را میان مسلمانان و پیروان دیگر ادیان شعله ور کنند.

بنابراین، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از تمام اطراف به ویژه دولت ها می خواهد که با درک شرایط و رخدادها برای جلوگیری از تکرار این اقدام های نژادپرستانه و تنگ کردن عرصه بر مروجان و مبلغان اندیشه های نژادپرستانه و تحریک کنندگان به دشمنی و کینه توزی راهکاری استراتژیک در پیش گیرند.

دیگر بایسته در این زمینه این است که قوانینی بازدارنده برای ممانعت از نشر افکار تحریک کننده وضع و تصویب شود که بر اساس آن با مروجانِ منازعات و چالش های اجتماعی برخورد شود.
 
سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» ـ واشنگتن