کد خبر: 8506       تاریخ انتشار: 10 فروردین 1398 - 22 رجب 1440

سازمان جهانی نفی خشونت حمله به مساجد شهر بیرمنگام انگلستان را محکوم کرد

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» (وابسته به بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی) با صدور بیانیه ای حمله به مساجد شهر بیرمنگام انگلستان را محکوم کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است:

انگلستان سال هاست صدها هزار اقلیت، قومیت و گروه های مذهبی را در خود جای داده است اما گزارش های سازمان جهانی نفی خشونت نشان می دهد که رشد افراطی گری در سراسر اروپا رو به گسترش است. حمله به 5 مسجد واقع در شهر بیرمنگام انگلستان توسط یک فرد ناشناس که با پرتاب سنگ به پنجره این مساجد سعی در ایجاد رعب و وحشت داشت، نشان از این واقعیت دارد.

نیروی پلیس در انگلستان و سراسر اروپا نقش مهمی در کاهش خشونت و یا از بین بردن این نوع تهدیدات دارد و از این رو رهبران اقلیت های مذهبی می بایست به طور مستمر با ادارات پلیس در ارتباط باشند.

سازمان جهانی نفی خشونت از پلیس بیرمنگام می خواهد تحقیقات دقیقی را برای درک علل چنین رفتار ناخوشایندی انجام دهد. در این شرایط حساس کنونی اهمیت همکاری همه جانبه برای مقابله با رفتارهای خشونت آمیز علیه مساجد و مراکز دینی و همچنین تعمیق همزیستی مسالمت آمیز بسیار برجسته است.
 
سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» ـ واشنگتن