کد خبر: 859       تاریخ انتشار: 11 بهمن 1383 - 19 ذي الحجة 1425

آية الله العظمي شيرازي:
غدير و ولايت جزء لاينفک اسلام است


حضرت آية الله العظمي سيد صادق حسيني شيرازي از مراجع عظام تقليد که به مناسبت عيد بزرگ غدير خم در جمع طلاب علوم ديني مدرسه رسول اعظم صلي الله عليه وآله وسلم سخن مي گفت، با اشاره به عظمت اين روز مهم و نيز ديگر مناسبت هاي ماه ذي الحجه اظهار داشتند: نزول سوره مبارکه «هل أتي»، مباهله با نصاري و تصدق اميرالمؤمنين عليه السلام به انگشتري خود که قرآن کريم هر سه مورد را با تعظيم و تجليل ذکر فرموده است، از جمله مناسبت هاي اين ماه، پس از عيد غدير خم است.

ايشان افزودند: رسول اکرم صلي الله عليه وآله وسلم در روايت هاي مکرر فرموده اند: من بعد از خود دو امانت را به خلافت از خويش قرار مي دهم. يکي قرآن کريم و ديگر عترت و اهل بيتم، به گونه اي که رسول گرامي اسلام صلي الله عليه وآله وسلم هنگام بيان اين سخن، دو انگشت سبابه ي خود را در کنار هم قرار دادند، يعني اين دو امانت با يکديگر مساوي است. پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم نيز در ادامه مي فرمايند: از اين که اين دو انگشت را در کنار هم گذاشتم، هدف داشتم؛ زيرا نمي گويم مثل اين دو انگشت يک دست، چون انگشتان يک دست هيچ گاه با هم مساوي نيستند.

مرجع تقليد شيعيان جهان در ادامه اظهار داشتند: قرآن که نيست، عترت نيز نيست و عترت هم که نباشد، قرآن هم نخواهد بود. قرآن بدون غدير، قرآني که پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم آورده اند نيست، بلکه چيز ديگري است، چنانچه غدير بدون قرآن هم غدير نيست زيرا جايي وجود ندارد که قرآن باشد و عترت نباشد و يا عترت باشد و قرآن نباشد.

ايشان خاطرنشان کردند: غدير يک فرهنگ است که نماد آن هيجدهم ماه ذي الحجه سال يازدهم هجري در غدير خم بوده است.

آية الله العظمي شيرازي تصريح کردند: قرآن نيز يک فرهنگ است که جامع اين دو (غدير و قرآن) اسلام است، لذا غدير بي قرآن و يا قرآن بي غدير، اسلام نيست.

ايشان ادامه دادند: خداي تبارک و تعالي بين دين، نعمت و اسلام تفاوت گذاشته اند زيرا در مورد اول و دوم فرموده است: «اکملتُ» و «اتممتُ»؛ اما در مورد اسلام مي فرمايد: «رضيتُ» يعني اسلام واقعي اين است. اسلامي که همراه با غدير باشد.

ايشان تصريح کردند: همان گونه که نبوت جزء لاينفک اسلام است، غدير و ولايت نيز جزء لاينفک اسلام است.

آية الله العظمي سيد صادق شيرازي افزودند: در روايت است که اگر غدير به درستي پياده مي شد، ديگر هيچ شخصي بر روي فرد ديگر شمشير نمي کشيد يعني نه دو مسلمان بلکه هيچ بشر و انساني با هم جنگ نمي کردند، که اين سخن مجاز نيست بلکه عين حقيقت است.

به گفته ايشان البته اميرالمؤمنين علي عليه السلام در طول سي سال عمر پربرکت خويش گوشه هايي از آن را نشان داد، يعني صرفنظر از 25 سال خانه نشيني حضرت، ايشان در طي چهار سال و اندي از حکومت ظاهري خود نمونه هايي از بعد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را نشان دادند که در دنيا بي سابقه بوده است، حال بنگريد اگر ايشان چند سال بيشتر حکومت مي کردند، آن گاه چه مي شد و حکومت اسلامي در چه وضعيتي قرار مي گرفت.

آية الله العظمي شيرازي در پايان افزودند: وظيفه شما جوانان اين است که غدير و حقيقت آن را به نحو شايسته اي به دنيا معرفي کنيد زيرا اين غدير به دنيا نرسيده است، لذا شما بايد پيام غدير را به تمامي دنيا برسانيد تا در راه سعادتمند ساختن آن سهيم باشيد و خود نيز در کنار اين امر بايد سعي کنيم تا غديري حقيقي باشيم، نه غديري مجازي.