کد خبر: 8806       تاریخ انتشار: 30 اردیبهشت 1398 - 14 ماه رمضان 1440

توزیع کولرهای آبی در میان خانواده های نیازمند شهر مقدس کاظمین از سوی مؤسسه رسول اعظم صلی الله علیه وآله

با شدت یافتن گرمای هوا، در عملی خداپسندانه مؤسسه فرهنگی ـ خیریه حضرت رسول اعظم صلی الله علیه وآله، از مراکز مرتبط با مرجعیت در شهر مقدس کاظمین اقدام به توزیع کولرهای آبی در میان خانواده های نیازمند این شهر کرد.

طی این برنامه جمعی از خانواده های شهدا، ایتام و نیازمند از کمک های خیریه مؤسسه مذکور بهره مند شدند.