کد خبر: 891       تاریخ انتشار: 24 اسفند 1383 - 3 صفرالخير 1426

آية الله سيد مرتضي شيرازي با گروه کثيري از اعضاي حسينيه ها وهيئت هاي عزاداري در کربلا ديدار کرد

 
آية الله سيد مرتضي شيرازي حفظه الله با سران هيئت ها ودستجات عزاداري شهر کربلاي معلا ديدار کرد ودر جمع آنان به ايراد سخن پرداخت.

حجةالاسلام والمسلمين شيخ زهير اسدي در ابتداي اين ديدار ضمن خوشامدگويي به ايشان وگرامي داشت خدمات ودستاوردهاي ديني وفرهنگي واجتماعي مرجع فقيد آية الله العظمي سيد محمد حسيني شيرازي اعلي الله درجاته، اظهار داشت: «معظم له نسبت به عزاداري واقامه شعائر حسيني وتأسيس مساجد وحسينيه ها اهتمام تام داشتند وپس از ارتحال ايشان، دستاوردها وخدمات ايشان همچنان از طريق فرزندان بزرگوار ايشان ساري وجاري است».

ايشان ضمن سخنان مشروح خود اظهار داشت: «جهان وآفريده هاي خدا هرکدام اقتضائات ويژه خود را دارند که انسان بايد آنها را رعايت کند وخويشتن را با آنها تطبيق دهد تا کامياب گردد. کسي که با اين اقتضائات وشرايط، همزيستي وهمراهي نکند، طبيعت، جهان وجامعه او را به خود نمي پذيرد ودر برابر او واکنش منفي نشان مي دهد».

ايشان در ادامه افزود: «مجاورت با سيدالشهدا عليه السلام نيز مقتضيات ويژه اي دارد که بايد رعايت شود. مجاوران سيدالشهدا عليه السلام مسئوليت هاي سنگيني بردوش دارند که يکي از آنها حسن مجاورت ورعايت حق همسايگي است. کسي که ادب مجاورت با سيدالشهدا عليه السلام را رعايت کند در دل بهشت جاي دارد وکسي که با ارتکاب معصيت، حرمت اين شهر را مي شکند وحُسن همسايگي را تباه مي کند غافل وبي خرد است».

حجة الاسلام والمسلمين شيخ زهير اسدي تأکيد نمود: «کسي که همسايه امام حسين عليه السلام است بايد نسبت به اعمال خود دقت وهوشياري ورزد وبکوشد الگوي خوبي براي ديگران باشد. کساني که از نقاط ديگر به زيارت کربلاي معلا مي آيند بايد شهروندان کربلايي را نمونه برجسته اي در تربيت، اخلاق، فروتني وخدمت به زائران ابا عبدالله الحسين وديگر ويژگي هاي والاي اخلاقي بيابند وآشکارا ببينند که اهالي کربلا اين همه صفات نيکو را از برکت همجواري با ابا عبدالله الحسين عليه السلام به دست آورده اند».

ايشان در پايان افزود: «چنين کساني بي شک در آخرت پاداش خدمت خود را دريافت خواهند کرد واز شفاعت وعنايت حضرت اباعبدالله الحسين عليه السلام برخوردار خواهند شد».