کد خبر: 900       تاریخ انتشار: 4 فروردین 1384 - 13 صفرالخير 1426

حجة الاسلام والمسلمين سيد حسين شيرازي:
سعي نمائيم معرفت و شعور خود را نسبت به جريان عاشورا بيشتر از گذشته نمائيم


حجة الاسلام والمسلمين سيد حسين شيرازي فرزند مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمي سيد صادق شيرازي در ديدار با اعضاي هيأت بيت العباس عليه السلام اصفهان پس از سخنان پدر بزرگوارش با اشاره به مقام و جايگاه حضرت اباالفضل العباس عليه السلام ضمن سخناني اظهار داشت: در وصف حضرت اباالفضل عليه السلام کلمه اي است که در روايات مکرّر آمده است و آن اينکه حضرت صادق عليه السلام فرموده اند: حضرت اباالفضل عليه السلام از بصيرت و ديدي نافذ و شکافنده برخوردار بودند.

وي تصريح کرد: اولين صفتي که حضرت صادق عليه السلام براي حضرت اباالفضل عليه السلام بيان مي کنند، بصيرت نافذ و شکافنده است که همين عبارت در اواخر زيارت آن حضرت نيز وارد شده است که خطاب به آن بزرگوار شهادت مي دهيم که شما در کارتان بصيرت داشتيد.

وي در ادامه با طرح سؤال گفت: حضرت اباالفضل عليه السلام اين مقام را چگونه بدست آورده اند؟که البته ضروري است هر محبّ و دوست داري پاسخ آن را دانسته و به خوبي درک کند.

حجة الاسلام والمسلمين شيرازي خاطر نشان ساخت: در همان زيارت نيز مي گوييم: «خدا لعنت کند آن کسي که حق شما را جاهل باشد؛ که اين تعبير معناي بسيار بالايي دارد، يعني ندانيد که حق شما را انکار يا پايمال کند، بلکه منظور کسي است که حق شما را نمي داند که اين سخن و کلام امام معصوم عليه السلام بسيار دقيق و حساب شده بيان گرديده است.

وي تصريح کرد: ما به درستي نمي توانيم حق واقعي حضرت اباالفضل عليه السلام را دانسته و أدا نمائيم، اما همين قد رکه براي آن حضرت سياه مي پوشيم و عزاداري مي کنيم، سبب مي شود تا با کسب اين مقدار معرفت از شمول اين لعن خارج شويم، چنانچه در روايت نيز از حضرت صادق عليه السلام وارد شده است: کسي که بر امام حسين عليه السلام گريه کند، حق ما را ادا کرده است، لذا شاکريم که تا اين مقدار حق شناس بوده و جاهل حق اهل بيت عليهم السلام بودن، بر ما صدق نمي کند.

وي گفت: معرفت مسأله اي است که مراتب و درجات مختلفي دارد، بنابراين صرف عزاداري کردن، نشانه معرفت کامل نيست زيرا ممکن است کسي براي حضرت خوب عزاداري کند، اما معرفت او نسبت به حضرت بسيار اندک و ناچيز باشد لذا بايد معرفتمان را از آنچه که هست، بالاتر ببريم.

حجة الاسلام والمسلمين سيد حسين شيرازي خاطر نشان کرد: معرفت و بصيرت بارزترين صفات خوب حضرت اباالفضل عليه السلام است، لذا مقام ايشان نيز مربوط به همين معرفت است که سبب شد وقتي وارد شريعه فرات شدند نيز آب نياشامند.

وي در پايان توصيه کرد: در عين حالي که از معرفت امام حسين عليه السلام برخورداريد و براي آن حضرت عزاداري مي کنيد، سعي نماييد اين مسأله را بيشتر از يک خدمت و عزاداري قرار دهيد و معرفت و شعور خود را نسبت به جريان عاشورا بيش از گذشته نمائيد.