کد خبر: 9571       تاریخ انتشار: 13 مهر 1398 - 6 صفرالخير 1441

سازمان جهانی نفی خشونت:
اقدام حوثی ها به آزاد کردن شماری از اسیرانی که در اختیار دارند کاری شایسته و درخور قدردانی است

در پی اقدام انسانی حوثی ها در خصوص آزاد کردن شماری از اسیرانی که در اختیار دارند، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» (وابسته به بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمی شیرازی) بیانیه ای صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت اقدام اخیر انصار الله یمن را در آزاد کردن شماری از اسیران جنگی که در اسارت خود دارند درخور قدردانی می داند که آن را ارج می نهیم و به انصار الله به جهت این اقدام شایسته و انسانی شان تبریک می گوییم.

این اقدام انسانی انصار الله با معیار بین المللی حقوق بشر همسو بوده و با آن انسجام دارد. از این رو سازمان مسلمان آزاد از طرف های مقابل جنگ می خواهد مقابله به مثل کرده و زمینه را برای متوقف کردن جنگ جاری فراهم کنند.

سازمان جهانی نفی خشونت اطلاع یافته است که انصار الله با نظارت مستقیم سازمان ملل متحد و با حضور مارتین گریفت، نماینده بین المللی آن سازمان، طی اقدامی یک جانبه بیش از 290 تن از اسیرانی را که در اختیار دارد و شماری از آنان سربازان عربستان سعودی هستند آزاد کرده است. این اقدام انصار الله نشان دهنده آن است که یک طرفه می خواهند جنگ جاری بر ضد یمن را متوقف کنند.

از نظر این سازمان هرگونه اقدام بشردوستانه و انسانی یمن که در سیاق حسن نیت و با هدف متوقف کردن جنگ صورت می گیرد، رفتاری حکیمانه و عاقلانه است که دیگر اطراف جنگ و منازعه جاری را ملزم می کند فرصت صلح را از دست ندهند؛ چراکه خسارت های انسانی و مادیِ سنگین آن بسیار فاجعه بار بوده و همه طرف های جنگ به شدت از آن صدمه و زیان دیده اند.

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بر ضرورت افزایش تلاش های بین المللی و منطقه ای برای به پایان رساندن جنگ در یمن و فشار بر طرف های جنگ به منظور جلوگیری از خسارت های بیشتر ناشی از آن و درد و رنجی که شهروندان یمنی از عوارض جنگ جاری تحمل می کنند تأکید داشته و نسبت به بی توجهی به دعوت به صلح و پایان دادن جنگ از سوی جنگ طلبان و جنگ افروزان سخت هشدار می دهد.

دیگر اینکه این سازمان قدرت های بزرگ را در برابر جامعه جهانی مسئول پایان دادن جنگ از رهگذر فشار بر تمام طرف هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در این جنگ شرکت داشته و دارند و آن را ادامه می دهند می داند، والله ولی التوفیق.
 
سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» ـ واشنگتن