کد خبر: 9755       تاریخ انتشار: 30 مهر 1398 - 23 صفرالخير 1441

دعوت سازمان جهانی نفی خشونت از دولت لبنان برای بازنگری در رفتار خود و تأمین خواسته های معترضان

در پی تجمع اعتراضی اخیر مردم لبنان به اقدامات و مصوبه های دولت این کشور، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» (وابسته به بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمی شیرازی) بیانیه ای صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» رخدادهای جاری در لبنان، به ویژه بالا گرفتن امواج بزرگ اعتراضات و مطالبات مردم لبنان را برای بهبود یافتن وضع معیشتی خود دنبال می کند؛ لذا از نهادهای رسمی و دولتی و فعالان اجتماعی می خواهد در بازنگری در برنامه ها و سیاست های داخلی و خارجی خود فعالانه و فشرده عمل کنند و مطالبات و خواسته های بحق معترضان را تأمین کنند.

این سازمان از فرجام شوم و نامطلوب و مبهم ناشی از ادامه یافتن بحران جاری که کشور را به سرنوشت مجهول و تاریکی می کشاند هشدار داده و تأکید دارد که تعرض به حقوق شهروندان و نادیده گرفتن آن و نیز ادامه یافتن فساد اداری و مالی دنباله دار، مسأله ای منفی است که وحدت و امنیت کشور را تهدید می کند و بسا فروپاشی بی سابقه انسانی را در پی خواهد داشت که گروه و دسته و جناحی را بدون استثنا دربر می گیرد.

سازمان جهانی نفی خشونت بر آن است که جریان های کارآمد و فعال در امور لبنان، به ویژه مسئولان و حکومتیان قدرت داشته و می توانند علل و عوامل بحران را کنترل کنند و اوضاع را بهبود ببخشند. همچنین از امکاناتی برخوردارند که می تواند وضعیت کلی کشور، از جمله بحران مالی و کسری مداوم و پر سابقه و چندین ساله بودجه را اصلاح کرده و سامان دهد.

این سازمان به تمام جریان های مسئول در لبنان نسبت به نادیده گرفتن و غفلت و بی اعتنایی در مورد اعتراضات مردمی و به هیچ انگاشتن گله و شکایت و اعتراض شهروندان و به تأخیر انداختن تأمین مطالبات آنان هشدار داده و بر ضرورت ارائه فوری راه حل هایی که از درد و رنج مردم بکاهد، تأکید دارد.

در پایان بیانیه سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» آمده است: نسبت به خطر گرایش به خشونت و رفتارهای افراطی و خشن در تعامل با بحران جاری به تمام طرف های بحرانِ جاری هشدار می دهیم و بر اهمیت و ضرورت لحاظ داشتن هویت و ماهیت مسالمت آمیز و مدنی در مطرح کردن خواسته ها و مطالبات و تعامل مسالمت آمیز با دعوت کنندگان به آن فرا می خوانیم، والله ولی التوفیق.
 
سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» ـ واشنگتن