کد خبر: 9874       تاریخ انتشار: 29 آبان 1398 - 22 ربيع الاول 1441

بیانیه سازمان جهانی نفی خشونت به مناسبت روز جهانی تسامح

به مناسبت شانزدهم ماه نوامبر (25 آبان) روز جهانی تسامح، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» (وابسته به بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی) بیانیه ای صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: از دیرباز و هماره مقوله تسامح با عدالت اجتماعی، شکوفایی و ترقی جوامع و ملت ها همراه بوده است و به نماد و نمودی انسانی برای ملت ها بدل شده است که امنیت و ثبات و استقرار و توسعه را دنبال می کند و نیل به آن را رقم می زند. تسامح به عنوان رفتار و روش و منش، کلید سعادت افراد و جوامع است که به یک اندازه و به طور مساوی کارآمد و راه گشاست و فرهنگی است که اگر در جوامع فراگیر شود و گسترش یابد، قطعاً چنین جوامعی از صلح و حقوق تضمین شده خود بهره مند خواهند شد. روشن باشد که این اصل راه را بر تمام گونه های خشونت، افراط و ظلم می بندد و رفاه اجتماعی و اقتصادی را بین ملت ها و برای آنان تأمین می کند.

نظر به اهمیت این اصل و اثر مثبت آن بر عرصه انسانی و به اعتبار اینکه ضرورتی است تضمین کننده برای حفظ حقوق انسانی افراد و این امر در پایایی و پویایی و استمرار صلح اجتماعی دخیل است، جامعه بین الملل روز شانزدهم ماه نوامبر هر سال را به روز جهانی تسامح اختصاص داده است.

از نگاه سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» تسامح گمشده ملت های سرکوب شده، به ویژه ملت های کشورهای توسعه یافته است؛ چراکه چالش ها و نزاع های مادی و معنویِ جاری در شماری از کشورها نقض همه جانبه حقوق انسان را به نمایش گذاشته است. این وضعیت از سویی به جهت نبودن اصل تسامح بین افراد جامعه و گاهی عدم وجود آن میان ملت ها و رهبران سیاسی آن ها است. لذا بایسته و شایسته است که با تلاش گسترده و به کارگیری اصول انسانی والا و متعالی که برجسته ترین عنصر آن مقوله تسامح است به مصاف نمادها و رفتارهای منفی رفت.

از این رو سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» این مناسبت جهانی را مغتنم شمرده و از تمام نظام ها و رهبران سیاسیِ جهان عرب و جهان اسلام دعوت می کند از فرصت این روز جهانی با تمام لوازم فکری و انسانیِ آن بهره جویند و از این رهگذر راهکارها و تصمیماتی اتخاذ کنند که روح تسامح را در بین افراد و ملت ها حاکم گرداند. آزاد کردن بازداشت شدگان سیاسی فراهم آوردن حاشیه ای از آزادی های پذیرفته شده، همچون: آزادی بیان، آزادی اختلاف دیدگاه، آزادی اعتراضات و آزادی تجمع مسالمت آمیز و موارد دیگر است.

این اقدام ها بیانگر حسن نیت آنان است که به صورت مؤثر و کارآمد در نشر روح تسامح در کشورهای آنان جلوه خواهد کرد. همچنین از تمام جریان ها و گرایش های فکری و فرهنگی خواسته می شود که افراطی گری را در تمام گونه هایش رها کرده و روح تسامح را جایگزین آن کنند؛ مقوله ای که ثابت می کند اختلاف آرا و دیدگاه ها در همدلی و دوستی خللی وارد نمی کند، والله ولی التوفیق.
 
سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» ـ واشنگتن